MSK - PŁYNNY ASFALT

Bezproblemowe asfaltowanie uszkodzonych miejsc
możliwe dzięki Płynnemu Asfaltowi MSK

HERMES - przedstawicielstwo Gruppo Bitumi Poland
ERGELIT - przedstawicielstwo Gruppo Bitumi Poland

Do czego służy Płynny Asfalt MSK?

W utrzymaniu dróg często mamy do czynienia z pracami naprawczymi, do których potrzeba tylko niewielkich ilości materiału. Również w takich przypadkach jest ważne, aby zastosować materiał o wysokiej jakości. Będzie to możliwe, jeśli zastosujemy Płynny Asfalt MSK KRAUSE. Materiał odpowiada jakością znanej mikronawierzchni MSK, przy pomocy której dokonuje się zamknięcia powierzchniowego lub wręcz odnowy całej warstwy ścieralnej. Oddajemy do Państwa dyspozycji.
Płynny Asfalt MSK w podręcznych niewielkich opakowaniach w celu umożliwienia bezproblemowej naprawy niewielkich uszkodzeń asfaltowych nawierzchni we własnym zakresie.

Zastosowanie:
Specjalnie wyselekcjonowana mieszanina minerału przeznaczona jest do napraw uszkodzeń wszystkich typów nawierzchni bitumicznych. Do minerału dodajemy specjalną emulsję bitumiczną oraz wodę.

Płynny Asfalt MSK nadaje się do:

 • napraw uszkodzeń w nawierzchni, oraz przełomów
 • wyrównywania poziomu armatury jak np. studzienek, zaworów gazowych itp.
 • wypełniania nierówności i odchyleń profilu
 • wypełniania otworów po odwiertach
 • profilowania miejsc po przekopach
 • wypełniania ubytków po sfrezowaniu oznakowania poziomego
 • przy wadach w ułożeniu masy lub jej zagęszczenia

Płynny Asfalt MSK i jego zalety:

 • Robiony na zimno i prosty do układania dzięki płynnej konsystencji
 • Ekologiczny: na bazie wody zamiast rozpuszczalnika
 • Oszczędny w użyciu: można zużyć tylko połowę opakowania (patrz zdjęcie 1)
 • Można go rozprowadzić na krawędzi prawie do poziomu 0
 • Przyczepny i trwały na bazie doświadczeń mikronawierzchni MSK
 • Można go ponownie wykorzystać i zabudować (także na gorąco)
 • Krótki czas wiązania – tym samym szybkie wznowienie ruchu
 • Szybkie i trwałe usuwanie szkód

Składniki Płynnego Asfaltu MSK

Płynny Asfalt MSK jest mieszaniną opartą na bazie bitumu. Mieszaninę stanowi składnik A (emulsja), B (minerał) oraz woda. Wielkość opakowań A i B są do siebie dokładnie dopasowane. Jeśli zajdzie konieczność można bez mierzenia i ważenia zużyć jedynie połowę opakowania.

 • Składnik A

Specjalna emulsja bitumiczna, składająca się z czystego bitumu B 80 E z dodatkiem naturalnego kauczuku. Dodatek wysoko wydajnego środka adhezyjnego umożliwia przyczepność na każdym podłożu niezależnie od rodzaju kruszywa. Składnik ten należy przechowywać w temperaturach dodatnich i zużyć przed upływem czterech miesięcy.

 • Składnik B

Mieszanina materiału, składająca się z grysów szlachetnych, miałów kamiennych i wypełniacza. Suche składowanie Wodę dodaje się na miejscu.

Połowa jednego opakowania służy do usuwania uszkodzeń do 1 m2

Naprawa spękań i rys przy pomocy Płynnego Asfaltu MSK

Połowa jednego opakowania służy do usuwania uszkodzeń do 1 m2
Naprawa spękań i rys przy pomocy Płynnego Asfaltu MSK

Efektownie i szybko działające produkty MSK do usuwania małych uszkodzeń MSK – płynny asfalt na zimno do naprawiania uszkodzonych nawierzchni ulic, chodników i placów oraz do wyrównywania ich poziomów. Znajduje zastosowanie przy naprawie dziur w jezdni. Składa się z dwóch komponentów: emulsji i mieszanki minerałowej. Bardzo prosty w użyciu. Tworzy się go mieszając dwa komponenty dodając wodę.

MSK – płynny asfalt na zimno w kolorze do zaznaczania szczególnych miejsc na drodze np. przejść dla pieszych, niebezpiecznych odcinków drogi, ścieżek rowerowych. Składa się z emulsji, kolorowych grysów mineralnych i wypełniaczy. Stosuje się tak samo jak zwykły MSK – płynny asfalt.

Uwaga:
 • Czas przetwarzania 5-10 minut, po jego upływie materiał zaczyna tężeć.
 • Wznowienie ruchu możliwe po upływie 30 minut.
 • Żelazna reguła: Jedno opakowanie Płynnego Asfaltu MSK wystarcza na ułożenie ok. 1-2 m2 nawierzchni i wyrównuje nierówności od 0,5-1 cm.
 • O czym trzeba pamiętać:
 • Większych zagłębień nie wypełniać od razu lecz warstwami
 • Maksymalna grubość jednej warstwy 1,5 cm
 • Czyste podłoże bez stojącej wody
 • Nie stosować poniżej 5°C
 • Narzędzia pracy obmyć natychmiast wodą
 • Czyszczenie, oklejanie, zwilżanie

  Powierzchnię oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Okleić powierzchnię ograniczającą w celu otrzymania czystego efektu. Następnie zwilżyć podłoże. Emulsja + woda.

  1 Czyszczenie, oklejanie, zwilżanie

  Składnik A (specjalna emulsja bitumiczna) wstrząsnąć i -jeśli to konieczne – wymieszać. Wlać do mieszarki. Następnie butelkę po emulsji napełnić do oznakowania wodą i wlać do emulsji.

  2 Emulsja + woda

  Mieszanie z minerałem

  Składnik B (mieszanina minerału) dodawać niewielkimi porcjami do cieczy i dobrze wymieszać. Używać kielni murarskiej względnie elektrycznego mieszalnika. Nanieść masę, wygładzić i posypać miałem kamiennym.

  3 Mieszanie z minerałem

  Zalać uszkodzone miejsce masą, szybko ją rozprowadzić i wygładzić przy pomocy kielni, szpachli, łaty lub ściągaczki w zależności od wielkości powierzchni. Wskazówka: Szybsze wznowienie ruchu po posypaniu miałem kamiennym.

  4 Nanieść masę, wygładzić i posypać miałem kamiennym