Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o.

Wzmocnienie powierzchni trawiastych

Road Base Reinforcement

Ruch na powierzchniach trawiastych oraz o gruncie podmokłym

Ruch na powierzchniach trawiastych 1
Ruch na powierzchniach trawiastych 2

Efektywnym rozwiązaniem jest MESH TRACK

Efektywnym rozwiązaniem jest MESH TRACK

Dzięki zastosowaniu MESH TRACK optymalizujemy rozkład obciążeń

Dzięki zastosowaniu MESH TRACK optymalizujemy rozkład obciążeń

Szybka i łatwa instalacja

 • Różna szerokość rolek
 • Proste oprzyrządowanie
 • Łatwość w układaniu
 • Minimalne przygotowanie
 • Instalacja na istniejącej już darni lub na nowo zaprojektowanej powierzchni
Szybka i łatwa instalacja

Naturalny i szybki system odwodnienia nawierzchni

 • System otwarty – pozwala na odprowadzanie wody opadowej do gruntu
 • Eliminuje konieczność stosowania odziemnych systemów odwadniających
Naturalny i szybki system odwodnienia nawierzchni

Szybka i łatwa instalacja

 • Place przy kościołach
 • Areny sportowe
 • Miejsca zbiorowych wydarzeń
 • Miejsca historyczne
 • Pasy ruchu dla pojazdów ratownictwa
 • Powierzchnie campingów
 • Lotniska aeroklubowe
 • Tymczasowe parkingi
Różnorodność stosowania 1
 • System umożliwia zachowanie naturalnego wyglądu – harmonizowanie z otoczeniem.
 • Idealne rozwiązanie gdy kładzie się duży nacisk na estetykę
 • Wzmocnienie umożliwiające parkowanie na trawie
 • Minimalizacja kosztów wzmocnienia
Różnorodność stosowania 2