SYSTEM KS-ASS - REGENERACJA KANAŁÓW I STUDNI

OPIS SYSTEMU KS-ASS - renowacja zaprawami ERGELIT Kombina KS

KS-ASS® jest nowym, innowacyjnym systemem do renowacji okrągłych i kwadratowych studni o średnicy od DN 500 do DN 1200. Bazuje on na 15-letnich doświadczeniach firmy HERMES. Przy procesie narzucania zaprawy ściany studni o głębokości do 10 m mogą być nawarstwiane z realnie identyczną siłą. Niezbędne wyposażenie może być montowane na zabudowanej przyczepie, lub na samochodzie transportowym (Sprinter) .Na życzenie oferowane są także wersje rozszerzone (np. dla urządzeń Hächler).

I. Czyszczenie ścian studni

  • woda pod ciśnieniem 300 bar
  • TSSR (Urządzenie czyszczące)
  • regulacja dla średnic od 500 do 1100 mm
  • równomierne i efektywne czyszczenie

Każdorazowo przed procesem narzucania zaprawy niezbędne jest przygotowanie podłoża ścian studni, które odbywa się przy wykorzystaniu zainstalowanych na przyczepie KS-ASSR dysz czyszczących (TSSR) sprzężonych z pompą do czyszczenia wodą pod wysokim ciśnieniem – 300 bar. Urządzenie TSSR zainstalowane na przyczepie na regulowanym ramieniu jest spuszczane do studni przy użyciu windy elektrycznej. Dysze TSSR są regulowane dla średnic od 500 – 1100 mm, dzięki czemu można zapewnić stały, określony odstęp od czyszczonych powierzchni. Silnik napędza ramiona dysz. Wynikiem jest równomierne, dokładne i efektywne czyszczenie. Ręczne doczyszczanie ścian jest z reguły zbędne.

II. W pełni automatyczne nawarstwianie zaprawy

  • stała prędkość narzucania zaprawy w studni

Dla procesu nawarstwiania wykorzystywany jest system składający się z mieszalnika, pompy i silnika narzucającego zaprawę. Wszystkie trzy urządzenia pracują w pełni automatycznie. Dla obsługi mieszalnika i pompy potrzebna jest tylko jedna osoba. Silnik narzucający zaprawę porusza się w studni w górę i w dół dzięki windzie ze stałą prędkością. Ruch lewo/prawo główki natryskowej minimalizuje straty materiału przy stopniach włazowych.

  • obsługa poprzez zdalne i nożne sterowanie

W zależności od średnicy studni uzyskuje się przy jednokrotnym przejeździe grubość narzuconej zaprawy ERGELIT Kombina KS od 0,5 – 1,3 mm. Na specjalne życzenie jest dostępna wersja „Maxi” (do obmurowywania większych obiektów ) silnika narzucającego zaprawę.

  • określone materiały ERGELIT Kombina KS

Obsługa następuje poprzez zdalne sterowanie, względnie sterowanie nożne. Boczne przyłącza zostają zamknięte. Nawarstwianie powierzchni zaprawami ERGELIT Kombina KS następuje zgodnie z technicznymi wskazówkami. Rozróżniamy zaprawy ERGELIT Kombina KS1 przy ściekach domowych, KS2 przy ściekach przemysłowych, KS2a przy korozji kwasów siarkowych, KS2b przy silnej korozji kwasów siarkowych, KT przy wysokich statycznych wymaganiach i jednoczesnej ochronie antykorozyjnej jak KS1.

III. Zaopatrzenie w prąd

  • agregat prądotwórczy i pompa wysokociśnieniowa

Agregat prądotwórczy z 11 kVA zapewnia prąd do wszystkich urządzeń. Cały sprzęt elektryczny jest sprzężony z centralną szafką z bezpiecznikami. Dopływ powietrza i odpowietrzenie następuje przez zainstalowane wentylatory. Zainstalowane jest również oświetlenie do pracy nocnej.

IV. Wyposażenie zakresu bezpieczeństwa

Przyczepa z systemem KS-ASSR jest wyposażona we wszystkie niezbędne narzędzia zapewniające bezpieczeństwo na miejscu pracy. Przyczepa jeździ na podwójnych oponach. Przy masie całkowitej od 2,0 ton (2,5 tony) można załadować 400 kg od (900 kg) zapraw ERGELIT.
KS-ASS – renowacja studni zaprawami firmy Ergelit Kombina KS

Kompletny system do zastosowania KS-ASS – przeznaczony do czyszczenia i nawarstwiania ( murowania) studni o średnicy od 50 do 120 cm. Pojazd jest kompletnie zabudowany, niezbędne jest zewnętrzne źródło zasilania w wodę (hydrant, zbiornik z wodą).

Gruppo Bitumi - system KS-ASS Hermes
Gruppo Bitumi - system KS-ASS Hermes
Gruppo Bitumi - system KS-ASS Hermes
Gruppo Bitumi - system KS-ASS Hermes