Gruppo Bitumi Poland Sp. z o.o.

Wzmocnienie konstrukcji nawierzchni

Projekt:

 • ul. Keniga od ul. Warszawskiej do ul. Zagłoby
 • powierzchnia: 200 mb x 10,5 m = 3 045 m2

Problem:

 • Spękania warstwy ścieralnej (pęknięcia podłużne i poprzeczne) spowodowane długotrwałym obciążeniem i ruchami termicznymi
 • Ugięcia konstrukcji wskazujące na utratę nośności
 • Zanik spadku poprzecznego spowodowany wielokrotnym remontem cząstkowym (różnice poziomu niwelety po przyłożeniu 2 m łaty sięgają do 4 cm)
wzmocnienie konstrukcji powierzchni - podbudowa po usunięciu warstw bitumicznych

Funkcja systemu BITUFOR

Przy uszkodzeniach powierzchni na wspomnianym obiekcie warstwa BITUFOR jest warstwą pośrednią absorbującą naprężenia ścinające i deformacyjne pomiędzy warstwami bitumicznymi (wiążącą + ścieralną) a starą konstrukcją (warstwą nośną).

Prace przygotowawcze

 • Frezowanie istniejących warstw bitumicznych aż do osiągnięcia jednolitego planum (ze względu na niejednolitą grubość konstrukcji) ok. 2-3 cm.
 • Aplikacja warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego w celu zagwarantowania równości powierzchni (uziarnienie w zależności od grubości warstw). Dozowanie: 50-70 kg asfaltu/m2 (ok 2-3 cm).
wzmocnienie konstrukcji powierzchni - podbudowa po usunięciu warstw bitumicznych

Technologia wzmocnienia: BITUFOR

 • Frezowanie istniejących warstw bitumicznych aż do osiągnięcia jednolitego planum (ze względu na niejednolitą grubość konstrukcji) ok. 2-3 cm.
Technologia wzmocnienia - BITUFOR
Technologia wzmocnienia - BITUFOR
 • Dociśnięcie zbrojenia MT1 walcem gumowym (odprężenie)
 • Ułożenie membrany SULRRY SEAL MSK o grubości 1 cm (22 kg/m2)
Technologia wzmocnienia - BITUFOR
 • Dwustopniowe ułożenie warstw bitumicznych na gorąco
Technologia wzmocnienia - BITUFOR

Warstwa wiążąca na bazie D 50 – uziamianie 0/20 – 5 cm

Technologia wzmocnienia - BITUFOR

Warstwa ścieralna SMA – uziamianie 0/8; 0/12 – 3 cm

Technologia wzmocnienia - BITUFOR

Po zakończeniu prac nawierzchniowych

schemat_1
 • 3 cm SMA 0/8; 0/12 (ścieralna)
 • 5 cm 0/20 (wiążąca)
 • 1 cm BITUFOR MT1 (zbrojenie)
 • 2-3 cm BA (wyrównawcza)
 • Podbudowa + stara konstrukcja

Zastosowanie systemu BITUFOR w celu podniesienia odporności na koleinowanie:

schemat_2
 • 3 cm SMA 0/8; 0/12 (ścieralna)
 • 1 cm BITUFOR MT1 (zbrojenie)
 • 2-3 cm BA (wyrównawcza)
 • 5 cm 0/20 (wiążąca)
 • Podbudowa + stara konstrukcja

ZESTAWIENIE KALKULACJI CEN
w przygotowaniu

tabela